AMU Vest
Tilmelding- og afmeldingsbetingelser

Tilmelding- og afmeldingsbetingelser

Tilmeldingsbetingelser

Tilmeldinger optages og behandles alt andet lige efter 'Først til mølle' princippet.
Det er vigtigt at melde afbud, hvis man bliver forhindret i deltage. Framelding skal ske telefonisk eller skriftligt og bør ske så hurtigt som muligt, så pladsen kan tilbydes til en anden.

Afmeldingsbetingelser og gebyr

Framelding
Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag be- taler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddan- nelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for ud- dannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse
Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgi- veren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse
Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Tillægspriser - køb af tomme pladser

AMU-Vest kan lave aftale med en arbejdsgiver om køb af tomme pladser. Arbejdsgiveren betaler således for gennemførelse af kurser, med færre deltagere end minimumsantallet.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø