AMU Vest
Godt at vide

Godt at vide

Velkommen på et AMU-kursus. For at alle kan få et kursus og et behageligt ophold på AMU-Vest, skal vore sikkerhedsforskrifter og retningslinjer overholdes.

Praktiske forhold

Daglig undervisningstid

Mandag – fredag kl. 08.00-15.24 på AMU-kurserne.

Mødested

AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjeg Ø.
Er du forhindret i at møde kl. 8.00 første kursusdag, bedes du venligst meddele os dette inden kl. 9.00.
Såfremt du ikke kontakter os, vil din plads blive disponeret til anden side.

Parkering

P-pladser ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.
Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.

Busforbindelser

Linie 1 og 13 kører fra banegården til AMU-Vest.

Garderobe

Der kan stilles garderobeskab til rådighed. Medbring selv hængelås, hvis du ønsker skabet låst. Centret yder ikke erstatning ved tyveri.

Arbejdstøj/sikkerhedssko

Såfremt det er nødvendigt at benytte sikkerhedstøj på kurset, skal du selv medbringe dette.

Sygdom

Sygdom skal meddeles til AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 inden kl. 09.00, samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).

Uddannelsesbevis

Der udstedes kursusbevis for bestået kursus.

Kantine

Kantinen tilbyder dagligt stort og velassorteret sortiment. Vi modtager gerne kontant betalinger og der kan også anvendes dankort i kantinen. Der er venlig selvbetjening. Vi beder dig stille det brugte service på plads.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.

Centrets retningslinjer

Som kursist på Centret skal følgende retningslinjer:

  • Vi har absolut nul tolerance overfor rusmidler og alkohol.
    Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på Centret.
    Der kan blive gennemført tests for alkohol eller andre euforiserende stoffer
  • Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer

Ordblind

Er du testet ordblind skal du sørge for at blive medlem af Nota (E17) for, at få adgang til undervisningsmaterialet.

Økonomi

VEU-godtgørelse (Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse)

For beskæftigede søges VEU-godtgørelse på Efteruddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.

Indkvartering

Hvis du bor mere end 60 km. fra skolen, kan der søges om tilskud til logi. Vi er gerne behjælpelige med at finde indkvartering.

Beskæftigede

Støtteregler for deltagelse på AMU-kurser.

  • VEU-godtgørelsen udgør 80% af højeste dagpengesats
  • Fuld egenbetaling for personer der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse
  • Befordringstilskuddet udgør 1,00 kr. pr. km. - udover 24 km. dagligt. Samlede tilskud under 34 kr. udbetales ikke
  • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning. Kræver du bor mere end 60 km. fra skolen

Beskæftigede kan modtage VEU-godtgørelse, medens de deltager på AMU-kurser.
Virksomheden kan derudover trække på områdets uddannelsesfond.

Deltagergebyr

Der opkræves deltagergebyr for:

Faglige kurser 108 kr. pr. dag
IT-kurser 184 kr. pr. dag
Holdningsbearbejdende kurser 184 kr. pr. dag

Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Afmeldingsgebyr

Framelding
Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse
Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse
Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Generelt om Esbjerg

EsbjergLive – ny app giver overblik over fritidsmuligheder.
Esbjerg Kommune er klar med en ny app, der skal skabe overblik over mountainbikeruter, kælkebakker, svømmeklubber, events, koncerter, cafeer, naturattraktioner, idrætsfaciliteter og meget mere.

Download app'en gratis her

Søg efter ”Esbjerg Live” i App Store eller Google Play eller brug links herunder.
App Store: https://itunes.apple.com/app/id1060537496

 

Hvis der er yderligere spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i Kundeservice for yderligere information.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø