AMU Vest
Godt at vide

Godt at vide

Velkommen på AMU-kursus.
For at alle kan få et kursus og et behageligt ophold på AMU-Vest, skal vore sikkerhedsforskrifter og retningslinjer overholdes.

Daglig undervisningstid

Mandag – fredag kl. 08.00-15.24 på AMU-kurserne.

Mødested

AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjeg Ø.
Er du forhindret i at møde kl. 8.00 første kursusdag, bedes du venligst meddele os dette inden kl. 9.00.
Såfremt du ikke kontakter os, vil din plads blive disponeret til anden side.

Parkering

P-pladser ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.
Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.

Busforbindelser

Linie 16 kører fra banegården til AMU-Vest.

Garderobe

Der kan stilles garderobeskab til rådighed. Medbring selv hængelås, hvis du ønsker skabet låst. Centret yder ikke erstatning ved tyveri.

Arbejdstøj/sikkerhedssko

Såfremt det er nødvendigt at benytte sikkerhedstøj/sko på kurset, skal du selv medbringe dette.

Sygdom

Sygdom skal meddeles til AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 inden kl. 09.00, samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).

Uddannelsesbevis

Der udstedes kursusbevis for bestået kursus.

Kantine

Kantinen tilbyder dagligt stort og velassorteret sortiment. Vi modtager gerne kontant betalinger og der kan også anvendes dankort i kantinen. Der er venlig selvbetjening. Vi beder dig stille det brugte service på plads.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.

Nyhed: Ved fremvisning af check-in på AMU-Vest via facebook giver vi et gratis rundstykke samt en kop kaffe i tidsrummet 07.30 – 08.00 på din 1. kursusdag.

Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler og der er følgende retningslinjer for kursister på centret:

  • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og euforiserende stoffer
  • Der kan blive gennemført tests for alkohol og euforiserende stoffer
  • Der kan forekomme uanmeldt politikontrol med narkohund

Eleven/kursisten vil blive bortvist, hvis det konstateres, at denne er påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Bortvisning vil ligeledes forekomme ved indtagelse, besiddelse, salg eller videregivelse af enhver form for euforiserende stoffer. Ved bortvisning på grund af salg af euforiserende stoffer, vil politiet blive orienteret, ligesom fund af stoffer ved narkohund håndteres af politiet. 


Rygning

Centret ønsker ikke at udsætte ikke-rygere for passiv rygning, så følgende retningslinjer for rygning er indført på centret:

  • Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer
  • Der vil blive givet advarsler ved manglende overholdelse
  • Ved gentagende overtrædelser kan eleven/kursisten blive bortvist

Ordblind

Er du testet ordblind skal du sørge for at blive medlem af Nota (E17) for, at få adgang til undervisningsmaterialet.

VEU-godtgørelse (Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse)

For beskæftigede søges VEU-godtgørelse på Efteruddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.

Indkvartering

Hvis du bor mere end 60 km. fra skolen, kan der søges om tilskud til logi. Vi er gerne behjælpelige med at finde indkvartering.

Fritidsmuligheder

Download ’Esbjerg Live’ i App Store eller Google Play eller brug links herunder.
App Store: https://itunes.apple.com/app/id1060537496

Beskæftigede

Støtteregler for deltagelse på AMU-kurser.

  • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats
  • Fuld egenbetaling for personer der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse
  • Befordringstilskuddet udgør 1,00 kr. pr. km. - udover 24 km. dagligt. Samlede tilskud under 34 kr. udbetales ikke
  • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning

Kræver du bor mere end 60 km. fra skolen.

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser.

Virksomheden kan derudover trække på områdets uddannelsesfond.

Økonomi

Der opkræves deltagergebyr for:

Faglige kurser                              118 kr. pr. dag
IT-kurser                                       190 kr. pr. dag
Holdningsbearbejdende kurser 190 kr. pr. dag

Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Afmeldingsgebyr

Framelding
Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag be- taler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddan- nelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for ud- dannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse
Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgi- veren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse
Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Hvis der er yderligere spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i Kundeservice for yderligere information.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø