AMU Vest

Coronavirus: AMU-Vest har fokus på at reducere risikoen for smittespredning

11. mar 2020

På baggrund af udmeldingen fra Statsministeriet lukker AMU Vest for al undervisning fra torsdag morgen, d. 12-03-2020 og indtil videre indtil udgangen af uge 13.

Vi vil løbende lægge opdateringer op sociale medier samt her på vores hjemmeside.

 

 

 

Statsministeren og myndighederne udmelder løbende nye tiltag for at inddæmme Corona Virus og opfordrer alle til at udvise samfundssind, tage hensyn til svækkede, ældre og kronisk syge borgere samt være på forkant med tiltag, som forhindrer smittespredning i samfundet. Vi følger nøje de retningslinier der meldes ud fra myndighederne.

Vi vil gerne understrege, at de tiltag vi sætter i værk sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi vil løbende vurdere om er skal ske yderligere tiltag, således at vi kan bidrage til at inddæmme og forsinke smittespredning af Corona Virus i samfundet.

På AMU-Vest har vi mange kursister og medarbejdere hver dag, og det giver en øget risiko for smittespredning, hvilke understreger vigtigheden af, at vi alle viser ansvar over for hinanden i hverdagen herude.

Vi har derfor foretaget os følgende:

  • Vi opfordrer samtidig til, at alle kursister følger myndighedernes skærpede anbefalinger ift. fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder bl.a. som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk. Vi har ophængt sundhedsstyrelsen plakat på hele centret for at synliggøre anbefalingen.
  • Der er opsat ekstra håndspritdispensere, og vi gør alt for at sikre tilstrækkelige mængder af håndsprit, således det er nemt tilgængeligt.
  • Kantineudvalget reduceres, således vi sikrer hygiejnen i vores kantine på bedste vis.
  • Enhver der har feber og diarré, skal sendes hjem med instruktionen om at ringe til egen læge. Uanset om de har været i et område med høj risiko eller ej. Husk at spørge om de har været i høj risiko områder eller om de har været i nærheden af en der er mistænkt for smitte.
  • Vi sender information omkring Corona Virus ud sammen med vores indkaldelsesbreve til vores kursister, herunder en opfordring til ikke at møde op såfremt man har været i høj risiko områder eller været i kontakt med en der er smittet, eller mistænkt for smitte.

 

Vi vil orientere løbende omkring nye tiltag. Myndighederne har samtidig samlet al viden og information om ny coronavirus på www.coronasmitte.dk  hvor du kan følge den seneste udvikling.

 

Med Venlig Hilsen

Jeanette Duvander
Administrationschef

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø