AMU Vest

AMU-Vest vil blive påvirket i tilfælde af lockout, men vi håber stadig på en løsning

3. apr 2018

Som de fleste sikkert ved blev der i forbindelse med sammenbruddet af OK18 varslet strejke og lockout. 

Konflikten er indtil videre udskudt, således at en strejke kan indtræde den 22. april og en lockout den 28. april. 

For AMU-Vest betyder det, at vores undervisning og kursusafholdelse stadig kan blive påvirket, med mindre der findes en forhandlingsløsning. 

Som udgangspunkt vil alle undervisere og cirka halvdelen af det teknisk-administrative personale blive omfattet af en lockout.  Det vil i sagens natur betyde, at kurser eller uddannelser udsættes. 

Såfremt vi bliver nødt til at lukke vore aktiviteter ned i en periode, vil vi informere vore kunder og samarbejdspartnere. Som kunde ved AMU-Vest må man påregne med, at såfremt lockouten bliver en realitet, vil vi i begrænset omfang holde åbent i perioden. Det vil være muligt at komme i telefonisk kontakt med vores kundeservice og konsulentteam. 

Ved aflysning af undervisning på erhvervsuddannelserne må vore EUD-elever forvente at skulle møde på deres læreplads, i stedet for at modtage undervisning her på AMU-Vest. 

Hvis man har booket indkvartering i forbindelse med kursus eller uddannelse, vil dette så vidt muligt blive afmeldt af AMU-Vest.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø