AMU Vest
EUD
Overfladebehandler

Overfladebehandler

Overfladebehandler med speciale inden for konstruktion eller komponenter

Som overfladebehandler med specialet konstruktion arbejder du på skibsværfter, inden for jern og metalindustrien, vindmøllefabrikker og mange andre steder i offshore og vindindustrien. Uddannelsen til overfladebehandler giver en grundlæggende viden om forsegling ved hjælp af overfladebehandling.

Du arbejder med forskellige teknikker og metoder til lakering, galvanisering og metallisering, der styrker og rustbeskytter elementerne.

Du arbejder med forbehandling af emnerne, enten ved mekanisk bearbejdning eller ved kemisk behandling og afrensning. Under uddannelsen lærer du også om, hvordan man håndterer affald og restprodukter i forbindelse med arbejdet, og du lærer om sikkerhed.

Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og eventuelle tidligere arbejdserfaring.

Hovedforløbet er opdelt i 3-5 skoleperioder. Du skal normalt have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte på hovedforløbet. I mellem skoleperioderne er du i praktikforløb i virksomheden.

Du kan afslutte uddannelsen som overfladebehandler (trin 1) eller som overfladebehandler med specialet konstruktion (trin 2) eller komponenter (trin2).

På AMU-Vest kan du gennemføre uddannelsen som overfladebehandler og overfladebehandler med specialet konstruktion i et samarbejde med Tradium i Randers.

OBS!!! GF 2 starter på Tradium i Randers.

Du kan kontakte skolens vejledere: 

Thomas Kühl Mobil 25 22 97 71 Mail tak@tradium.dk    (hvis du er over 25 år)
eller
Bjarne Lauridsen Mobil 22 20 01 67 Mail bul@tradium.dk
Tradium hovednummer:  Telefon 87 100 401

Hvis du er over 25 år skal du åbne nedennævnte link og udfylde skema til RKV og sende til tak@tradium.dk

RKV

• Overfladebehandleren (trin 1) arbejder med alt det grundlæggende inden for faget
• Overfladebehandleren med specialet konstruktion, arbejder med opmålinger, beregninger og udførelse af større overfladebehandlinger på f.eks. vindmøller og store stålkonstruktioner. Du får viden om, hvordan man etablerer en arbejdsplads i forbindelse med den konkrete opgave, og du arbejder med at metallisere og vådlakere efter specifikke krav
• Overfladebehandleren med specialet komponenter, arbejder med både manuel og kemisk forbehandling og pulverlakering med specifikke krav til lagtykkelse. Du lærer også vådlakering, og du arbejder både med manuelle og automatiserede processer, f.eks. i møbelindustrien og metalindustrien


eksempel på opbygning, kilde ug.dk

GF1, 20 uger - Grundforløb
Indgangen Teknologi, byggeri og transport kan du tage på f.eks. Rybners eller en anden erhvervsskole der udbyder GF1. Der er normalt optag i januar og august måned.

GF2, 20 uger - Grundforløb
Starter på AMU Vest/Tradium normalt i januar og august måned. Starten følger optaget på Tradium i Randers.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger: Se mere på ug.dk

Hvis du er over 25 år og har erfaring fra arbejde i branchen eller har en anden uddannelse, kan dit uddannelsesforløb afkortes. Du skal derfor starte med at få en RKV, realkompetencevurdering, der bruges som udgangspunkt for din uddannelsesplan. Se mere på om Erhvervsuddannelser for voksne | UddannelsesGuiden.

Hvis du har mere en 2 års relevant erfaring fra branchen kan du måske starte direkte på hovedforløbet uden praktikplads.

Du skal selv finde en praktikplads inden start på Hovedforløbet og opfylde overgangskravene.

Praktikpladsen kan du finde en oversigt over godkendte praktiksteder.

Se mere om uddannelsen på Industriens uddannelser Overfladebehandler, konstruktion - Industriens Uddannelser.

       

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø