AMU Vest
Ico 16 Bygge

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge & Anlæg

Bygge & Anlæg

Brug vintertiden til efteruddannelse og opkvalificering.

Kom til Fyraftensmøde d. 11. okt. mellem 15.30 til 17.30 og hør mere om uddannelser til kloakrørlægger/kloakmester. Du kan også høre om de mange andre muligheder for kurser i vinterperioden.

På AMU-Vest har vi en række kurser der giver nye kompetencer til medarbejderne i byggebranchen.

Certifikatkurser
Vejen som arbejdsplads, Varmt arbejde, Teleskoplæsser, Faldsikring, Evakuering og redning indenfor byggeri og montage.


Kloakrørlægger & kloakmester
AMU-Vest er landsdelens førende udbyder af uddannelser til kloakering og udbyder således alle godkendte uddannelser målrettet området. Skolen er kompetencecenter/videnscenter inden for kloakeringsområdet og uddanner hvert år et stort antal rørlæggere og klaokmestre.


Kloakeringskurser
I uddannelserne indgår alle naturligt forekommende kompetencebehov som f.eks. nivellering, etablering og renovering af afløbsinstallationer, inspektion og spuling. Herudover undervises i bortledning af spilde-, smelte- og regnvand - fra overflader, bygninger og anlæg - til renseanlæg efter gældende regler.


Der er særdeles gode beskæftigelsesmuligheder inden for branchen efter endt uddannelse.

Læs mere

KURSER - BYGGE OG ANLÆG - PLANLAGTE

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
RKV til Struktør
Info
Åbent værksted
Klik her for flere datoer
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
Info
20.12.2018
Klik her for flere datoer
2 dage
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Info
17.01.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Montering af rottespærrer
Info
28.01.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
04.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Miljødelen til kloakmesteruddannelsen
Info
04.02.2019
Klik her for flere datoer
20 dage
Betjening af personlifte
Info
07.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Grundlæggende faglig regning
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Grundlæggende faglig matematik
Info
13.02.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Nivellering
Info
18.02.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kloakrørlægger
Info
25.02.2019
Klik her for flere datoer
35 dage
Lovgivningsdelen til kloakmester
Info
11.03.2019
Klik her for flere datoer
31 dage
Boringer på land - Anvendt boreteknik
Info
01.04.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Info
29.04.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig
Info
29.04.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Ajourføring for entreprenørchauffører
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Arbejdsplatforme - Flytning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
CAD - 2D på byggepladsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
CAD - 3D på byggepladsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Etablering af kørestrømsfundamenter
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Graveskader - Forebyggelse
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af minigravere og minilæssere
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Sjakbajs - Service og kundepleje
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Sjakbajsen som leder
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Afvanding - Dræn, brønde, faste ledninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Komprimering med entreprenørmaskiner
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Nivellering - Spor og bane
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Perronbygning - Fundering, bærelag, kabelrør m.v.
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Byggepladslogistik
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Bygningshåndværkerens takt og tone
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
0,5 dag
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af dozere
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Betjening af gummihjulslæssere
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Betjening af minidumpere og motorbører
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Betjening af rendegravere
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kundefokus og valg af klimaløsninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Brolægning - forskrifter og regler
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Forskalling - udførelse af enkle løsninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Udstøbning af byggepladsbeton
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Anhugning på byggepladsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Armering - placering af indstøbningsdele
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Boringer på land - Ledelse af boreopgaver
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Boringer på land - Nivellering og afsætning
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Anlæg til genbrug af vand
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - i det åbne land
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
7 dage
Kloakering - Pumpeanlæg mv.
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Udskilleranlæg
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Projektering og dimensionering
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
14 dage
Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Spuleoperatør
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Praktik til kloakmesteruddannelsen
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø