AMU Vest
Ico 16 Bygge

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge & Anlæg

Brug vintertiden til efteruddannelse og opkvalificering.

På AMU-Vest har vi en række kurser der giver nye kompetencer til medarbejderne i byggebranchen.

Certifikatkurser
Vejen som arbejdsplads, Varmt arbejde, Teleskoplæsser, Faldsikring, Evakuering og redning indenfor byggeri og montage.


Kloakrørlægger & kooakmester
AMU-Vest er landsdelens førende udbyder af uddannelser til kloakering og udbyder således alle godkendte uddannelser målrettet området. Skolen er kompetencecenter/videnscenter inden for kloakeringsområdet og uddanner hvert år et stort antal rørlæggere og klaokmestre.


Kloakeringskurser
I uddannelserne indgår alle naturligt forekommende kompetencebehov som f.eks. nivellering, etablering og renovering af afløbsinstallationer, inspektion og spuling. Herudover undervises i bortledning af spilde-, smelte- og regnvand - fra overflader, bygninger og anlæg - til renseanlæg efter gældende regler.


Der er særdeles gode beskæftigelsesmuligheder inden for branchen efter endt uddannelse.

Læs mere

KURSER - BYGGE OG ANLÆG - PLANLAGTE

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
RKV til struktør
Info
Åbent værksted
Klik her for flere datoer
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Info
23.10.2017
Klik her for flere datoer
5 dage
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Info
23.10.2017
Klik her for flere datoer
5 dage
Byg åbent værksted uge 43-51
Info
Åbent værksted
Klik her for flere datoer
Anlæg åbent værksted uge 43-51
Info
Åbent værksted
Klik her for flere datoer
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
Info
26.10.2017
Klik her for flere datoer
2 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
30.10.2017
Klik her for flere datoer
2 dage
Forskalling - udførelse af specielle løsninger
Info
30.10.2017
Klik her for flere datoer
5 dage
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Info
30.10.2017
Klik her for flere datoer
5 dage
Slap armering - udførelse af specielle opgaver
Info
01.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Slap amering - udførelse af enkle opgaver
Info
01.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Grundlæggende faglig regning
Info
13.11.2017
Klik her for flere datoer
2 dage
Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger
Info
13.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling
Info
14.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Grundlæggende faglig matematik
Info
15.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af personlifte
Info
16.11.2017
Klik her for flere datoer
2 dage
Nivellering
Info
20.11.2017
Klik her for flere datoer
5 dage
Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister
Info
20.11.2017
Klik her for flere datoer
3 dage
Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.
Info
21.11.2017
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakrørlægger
Info
27.11.2017
Klik her for flere datoer
35 dage
Kloakering - Montering af rottespærrer
Info
29.01.2018
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Info
31.01.2018
Klik her for flere datoer
3 dage
Miljødelen til kloakmesteruddannelsen
Info
05.02.2018
Klik her for flere datoer
20 dage
Lovgivningsdelen til kloakmester
Info
08.03.2018
Klik her for flere datoer
31 dage
Praktik til kloakmesteruddannelsen
Info
14.05.2018
Klik her for flere datoer
10 dage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
2 dage
Bygningshåndværkerens takt og tone
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
0,5 dag
Graveskader - Forebyggelse
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
3 dage
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
2 dage
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Info
11.06.2018
Klik her for flere datoer
1 dag

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø